Om fagfeltet

Det foregår for tiden mye spennende forskning både i Norge og utenlands om rehabilitering utendørs. Hvordan kan en da naturen i bruk for å gi folk bedre helse? Vi vil prøve å dele noe av det materialet vi kommer over, men tar veldig gjerne i mot tips: post@uterehabilitering.no.

Nettstedet Friluftsterapi har en egen side med Artikler, rapporter og media.

Noe forskning på friluftsliv er publisert på nettstedet naturliv.no