Om nettverket

Nasjonalt nettverk for uterehabilitering ble etablert etter Uterehabiliteringskonferansen som ble arrangert i Kristiansand 2016. Nettsiden er rettet mot alle som har interesse for UTErehabilitering. Her vil det være mulig å hente og dele inspirasjon, og praktiske ideer for gjennomføring av friluftsopplevelser i et rehabiliteringsperspektiv. I tillegg vil der være tips og ideer om litteratur og forskning som er interessant innen UTErehabiliteringsfeltet. Den vil hovedsaklig være rettet mot helsepersonell innen kommunen- og spesialisthelsetjeneste, men andre studenter og andre med interesse innenfor feltet vil forhåpentlig også kunne ha glede av den.

Etter konferansen ble det etablert en arbeidsgruppe som består av:

  • Hanne JakobsenHanne.Jakobsen@vhss.no – Idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter (Leder av arb.gr.)
  • Kjetil Tennebøkjetil.tennebo@vhss.no – Idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter
  • Madeleine Thoenmadelt@sunnaas.no – Idrettspedagog ved Sunnaas sykehus
  • Sigri Gautefall Nicolaisensignic@sunnaas.no – Ergoterapeut på Sunnaas sykehus
  • Kirsti Hellesøykirsti.hellesoy@rkhr.no – Ergoterapeut ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
  • Susanne MølmesdalSusanne.Molmesdal@rkhr.no – Fysioterapeut ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
  • Åse Nesetase.neset@sshf.no – Sykepleier ved Sørlandet sykehus
  • Mette Sandberg Rogild – Mette.Rogild@sshf.no – Ergoterapeut ved Sørlandet sykehus
  • Lars Verketlars.verket@sorrehab.no – Livsstyrketrener og Friluftsveg-Gleder ved Sørlandet rehabiliteringssenter (web-ansv)

Det nasjonale nettverket ønsker å arrangere en ny nasjonal konferanse i 2018, og arbeide for økt forståelse og bruk av uterehabilitering i Helse-Norge.

Du kan kontakte oss på post@uterehabilitering.no