Før sommeren leverte Birgitte Ingeborg Kalvatn sin masteroppgave ved Universitetet i Agder.

Fullstendig tittel på hennes oppgave er:

Det er tungt å bære sekken, men det er tyngre å bære på unyttige tanker
En kvalitativ studie om på hvilken måte friluftsliv og opphold i naturen

kan bidra til økt mestring og opplevd bedring hos personer med psykiske
helseutfordringer

Problemstilling: På hvilken måte kan opphold i naturen og
friluftsliv føre til økt mestring og opplevelse av bedring hos personer med psykiske
helseutfordringer?

Konklusjon: Opphold i naturen og friluftsliv kan føre til økt mestring og bedring hos personer med psykiske helseutfordringer. Naturen vil være en helsefremmende arena som bidra til å skape helsefremmende relasjoner.

Last ned PDF for å lese hele oppgaven: Kalvatn Master 2017 (3MB)

 

”Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gis noen leilighet til
det, har jeg stetse funnet meg vel ved å ta en friluftsvandring som demper for min smule
bekymring og uro.”
Asbjørnsen & Moe (1843)

DEL
Lars Verket er lidenskapelig opptatt av friluftsliv, godt gift og kaller seg selv homo ludens – det lekende menneske.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here