Uterehabiliteringskonferansen 2016

Konferansen foregikk 15. og 16 september 2016 i Kristiansand.
Flyer for konferansen og konferanseprogram.
Bilder og omtale av foredragsholderne.

Her er foredragene:

Hvorfor friluftsliv og rehabilitering? PDF (6,1 MB)
Vidar Schei Johansson. Fysioterapeut. Jobber til daglig med hjerte- og lungegrupper for voksne. Ansvarlig for gjennomføring av friluftsopphold for voksne ved Valnesfjord Helsesportssenter
Kjetil Tennebø. Idrettspedagog. Jobber med hjerte- og lungerehabilitering, arbeidsrettet rehabilitering og nevrologi samt rehabilitering av barn. Ansvar for gjennomføring av friluftsopphold for voksne ved Valnesfjord Helsesportssenter

Håp i naturen. PDF (9,4 MB)
Lars Verket, padlosof, forfatter, kursholder og aktiv blogger

«Aktiv fritid» og «Energiverket» i Kristiansand kommune. PDF (2,5 MB)
Tina Bierud Hansen, avdelingsleder, Kristiansand kommune m.fl.

Friluftsliv, natur og naturopplevelser – hvilken betydning kan de har for oss? PDF (10,2 MB)
Annette Bischoff, Ph.d., forsker og instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge

Praktisk erfaringer fra å bruke uterehabilitering i spesialisthelsetjenesten. PDF (5,6 MB)
Valnesfjord Helsesportssenter; fokus på barn og uterehabilitering. Liv Ilseng, fysioterapeut og Inger Sjøberg, friluftspedagog

Praktiske erfaringer – Kreftpasienter med fatigue og uterehabilitering. PDF (1,3 MB)
Kjersti Widding, Sørlandets rehabiliteringssenter, uterehabilitering for pasienter med kreft og langvarig fatigue

Praktiske erfaringer etter hjerneskade. PDF (2,8 MB)
Nina Levin, Sunnaas sykehus HF, uterehabilitering etter hjerneskadde, slag og traumatisk betinget hodeskade

Naturens betydning for meg som pasient. PDF (2,2 MB)
Brukerhistorie fra avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kongsgård, Sørlandet Sykehus HF Presentasjon av friluftsliv i spesialistrehabilitering

Mestring i naturen. PDF (3,3 MB)
Anne Marie Hagerup. Deltager i Lars Monsen’s tv-program «uten grenser»

Friluftsterapi. PDF (11,8 MB)
Presentasjon av det kliniske forskningsprosjekt Friluftsterapi. Prosjektet er et rettet mot ungdom som med sine psykiske helseutfordringer er henvist til spesialisthelsetjenesten. Behandlingsforløpet foregår i grupper utendørs, og naturen sees som både en tilrettelegger for, og forsterker av, ønskede terapeutiske prosesser.
Gunnar Oland Åsen, friluftsterapeut, forsker og psykologspesialist på avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF
Leiv Einar Gabrielsen, friluftsterapeut, forsker, Ph.D. avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF

Mindfullness Uterehabilitering. PDF (0,4 MB)
Mari Aanensen og Rita Takvam, begge ergoterapeuter og jobber i fht. stressmestring og mindfullness ved Lærings- og mestringssentret ved Sørlandet sykehus HF

100 meterskogen et vellykket samarbeidsprosjekt. PDF (0,5 MB)
Midt–Agder friluftsråd og Åse Neset, sykepleier, som arbeider med friluftsliv avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kongsgård, Sørlandet Sykehus HF

Terapeutisk hagebruk i rehabilitering. PDF (1,2 MB)
Nina Levin Ergoterapispesialist ved Avdeling for vurdering, Sunnaas sykehus HF. Prosjektleder for «Rehabilitering og terapeutisk hagebruk» ( 2013-2015). Master i helsefagvitenskap v/UiO (2011). Social and Therapeutic Horticulture, Coventry University (2014)
Grethe Patil: Førsteamanuensis ved Seksjon for folkehelsevitenskap ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ute i naturen lever jeg. PDF (0,6 MB)
Live Bentsen, spesialsykepleier, mastergradsoppgave innen friluftsliv og rehabilitering, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kongsgård, Sørlandet Sykehus